FemeC - Håller din verksamhet igång -

Historien om FemeC

FemeC startades våren 2009 av Emil Forsberg med inriktning av reparationer och service mot jord- och skogsnäringen. Tämligen omgående upptäcktes att det inte gick att få tag på de reservdelar som efterfrågades. Med Emil:s bakgrund som verktygsmakare införskaffades svarv och fräs för att kunna tillgodose detta. Samtidigt öppnades affärsmöjligheten att kunna göra ombyggnader och anpassningar efter kundens önskemål.