FemeC - Håller din verksamhet igång -

Möjligheter:

FemeC har tillgång till en nyrenoverad verkstad med värme för reparationsarbeten året runt. Verkstaden är rikligt utrustad med handverktyg och andra specialverktyg för de vanligast förekommande reparationsarbetena på skogs- och lantbruksmaskiner.

FemeC har även:
Svarv Storebro
Fräs Dynamyte
Kapbandsåg George
Pinn-, MIG och Gassvets

De arbeten vi inte själva klarar av att utföra eller de reservdelar som vi inte tillverkar, har FemeC byggt upp ett bra kontaktnät för att lösa allt till kundens bästa. Därför ser vi inga hinder, bara utmaningar.